Kết quả tìm kiếm

Lối sống lành mạnh, phòng tránh nguy cơ đột quỵ

Để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ hiệu quả, bạn nên xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh bằng cách giới hạn việc sử dụng chất kích thích và tăng cường hoạt động thể dục thể thao.

chat Facebook